Barcelona acull a investigadors europeus sobre la recerca dels impactes de les escombraries marines

Durant el 23 i 24 de gener l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) acull la reunió del projecte CleanSea[1], un projecte interdisciplinar del 7è Programa Marc de la Unió Europea i que compta amb el Centre Mediterrani EUCC com a soci a Barcelona.

El projecte, liderat per la professora Heather Leslie de la Universitat VU Amsterdam, té la seva reunió anual per tractar els avenços en la recerca d’efectes d’escombraries marines, particularment de plàstics, sobre organismes marins. També es discutirà sobre les condicions socials i econòmiques a Europa que actuen com a generadors d’aquestes escombraries. La finalitat del projecte és millorar el coneixement de la composició de les escombraries marines, la distribució i els impactes per tal d’identificar estratègies i la combinació correcta de mesures que permetin minimitzar aquest problema.

Aquesta reunió arriba en un moment important ja que recentment ha estat aprovat el Pla Regional per a la Gestió i Prevenció d’Escombraries Marines al Mediterrani per part dels estats mediterranis que formen part de la Convenció de Barcelona per a la protecció del mar mediterrani. Així mateix, l’Agencia de Residus de Catalunya ostenta actualment la presidència de ACR+, la Xarxa Europea d’agents Locals i regionals per la gestió integrada dels recursos i els residus, en un moment en que aquesta xarxa està expandint-se a la regió Mediterrània.  Per part de l’Agencia de Residus, es presentaran models de bones pràctiques com el projecte pilot del sistema de retorn d’envasos a Cadaqués,  i l’acord per a la reducció del consum de bosses de plàstic. Així mateix, el Centre de Consum i Producció Sostenible (CAR/SCP) del Pla d’Acció del Mediterrani del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), allotjat a l’ARC presentarà els principals objectius i mesures continguts a l’esmentat Pla Regional sobre Escombraries arines.

La Unió Europea està tractant aquesta problemàtica que afecta a tots els mars europeus i amb conseqüències encara en gran part desconegudes. Per això, la Directiva Marc sobre Estratègies Marines inclou les escombraries marines com element a corregir per un estat saludable del medi marí. Anteriorment Barcelona ja ha estat cas d’estudi en un projecte europeu per tal d’identificar les fonts més importants d’escombraries marines. A l’àrea metropolitana, es va constatar una preocupant contribució a l’augment d’escombraries marines per l’obertura de sobreeixidors de les xarxes de clavegueram urbà en episodis de pluja. El projecte CleanSea te com a objectiu treballar no només en mesures correctores i de neteja, sinó també en mesures que incideixin en la producció, el consum i el comportament responsable per a evitar els residus en el medi marí.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s