Protocol d’avaluació de l’estat ecològic i químic de les aigües costaneres

Font: Generalitat de Catalunya

L’Agència Catalana de l’Aigua ha elaborat el protocol d’avaluació de l’estat ecològic i químic de les aigües costaneres amb la col·laboració de diversos centres de recerca. Es presenta en un document únic que conté un total de nou protocols, i s’ha estructurat en sis parts principals:

  • Manual d’aplicació
  • Protocols d’avaluació de l’estat ecològic
  • Protocols d’avaluació de l’estat químic
  • Annexos dels protocols
  • Fulls de camp i de laboratori
  • Bibliografia de referència en els treballs realitzats

El manual d’aplicació, conté una visió global de la implementació de la Directiva Marc a les aigües costaneres, així com el desenvolupament de les mètriques i dels índexs de qualitat dels elements biològics i fisicoquímics, i els criteris d’avaluació de l’estat ecològic i químic.

Els diferents protocols que integren aquest document es presenten amb la mateixa estructura: material de mostreig i laboratori, i procediment de treball (mostreig, anàlisi de les mostres, tractament de dades i obtenció dels nivells de qualitat). A la majoria dels protocols s’inclou, en un annex, la informació complementària per a l’avaluació dels indicadors.

Llegir més

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s