II JORNADA DE GOVERNANÇA DEL LITORAL

El Consorci dels Colls i Miralpeix  Costa del Garraf, amb la voluntat de seguir impulsant els àmbits de debats i coordinació sobre la Gestió Integrada de les Zones Costaneres  i  en  el marc de la  Fira BlauVerd,  organitza  la    II Jornada de Governança del Litoral.

La jornada de l’any passat, ens va permetre conèixer els diferents projectes i propostes que s’estan desenvolupant al nostre litoral i constatar el gran potencial tecnològic  i territorial d’aquest espai.

En aquesta II Jornada, el format és el de tres taules temàtiques  on diferents persones expertes o vinculades al tema proposat, de diferents espais de la costa catalana, aportaran la seva visió i experiència, seguit d’un ampli debat amb el conjunt dels assistents.

Els eixos principals són tres temes cabdals per abordar la gestió integrada del litoral:

EIXOS TEMÀTICS

  • Activitat econòmica als espais naturals: Ecoturisme
  • Geografia portuària
  • Canvi climàtic i pesca

PROGRAMA II JORNADA LITORAL

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s